Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Bokashiströ 1kg

  • 99 kr

Om Bokashi örtgödselGreenfoot Gardens Herbal Bokashi är ett bokashiströ med effektiva mikroorganismer samt supercera och vulkaniskt stenmjöl och örtextrakt.&nbs

I lager.
Dela
Artikelnummer: 72
Leverantör: Greenfoot

Om Bokashi örtgödsel

Greenfoot Gardens Herbal Bokashi är ett bokashiströ med effektiva mikroorganismer samt supercera och vulkaniskt stenmjöl och örtextrakt. 

Det är utvecklat för att ge en stabil och hållbar bokashi med många användningsområden. 

Herbal Bokashi kan användas både i bokashihinken samt som ett organiskt långtidsgödselmedel för jord. 


Användning som bokashiströ för hink: 

Bokashikli är det perfekta sättet att ta tillvara ditt avfall på! Genom denna kultur som består av en sammansättning av mikroorganismer startas en mjölksyrajäsning av organiskt avfall. Bokashikli består av vetekli förädlat med effektiva
mikroorganismer (EM). På några veckor blir ditt matavfall till myllrande, näringsrik och levande jord som alla växter älskar!

Bokashi 2 kg räcker till 3-6 månader köksbokashiproduktion i hemmet, beroende på mängden matrester och köksavfall som behandlas. Innehåller ekologiskt material, främst kli, fermenterat med Original EM. Bokashi förvaras lufttätt och mörkt för optimal hållbarhet.

Följer du den japanska bokashimetoden med lufttäta hinkar, är detta en stor miljövinst eftersom denna komposteringsmetod inte innebär att metangas produceras och sprids i luften. Det finns alltså många fördelar med bokashimetoden!

Herbal Bokashi som organiskt långtidsgödselmedel: 

Herbal Bokashi hjälper jorden genom att förse växter med de viktigaste näringsämnena i en takt som växterna själv kan ta upp dem på, samt tillför viktiga spåmineraler. Markkvaliteten förbättras hållbart och uppbyggnaden av humus främjas. Växter drar nytta av näringen när de behöver den och jordstrukturen förbättras. 

Bokashi kan blandas in med någon procent i planteringsjord och eller strös tunt och myllas ned ytligt i såbäddar 1 vecka före sådd eller plantering. Den kan även varvas in i vanlig kompostering som därmed får ett rejält kvalitetslyft.

Funktionalitet:

Det organiska materialet som introduceras i jorden med Herbal Bokashi försörjer initialt alla jordorganismer, främjar deras reproduktion. Herbal Bokashi skyddar och vitaliserar dem genom sin höga antioxidantkraft, vilket förhindrar nedbrytningsprocesser. Det aktiverade marklivet säkerställer att organiska näringsämnen långsamt omvandlas till näringsämnen som är tillgängliga för växter. Dessutom främjas uppbyggnaden av humus i den aktiva jorden. Detta förbättrar närings- och vattenhållande förmåga, luftning av jorden och främjar en lös struktur. 

För mycket tunga jordar kan Herbal Bokashi växtgödsel användas i kombination med mättat kol för att öka jordens uppluckringsegenskaper.  Här kan man med fördel vattna kolet med lakvatten från bokashihinken, speciellt bra användningsområde för lakvattnet under vintermånaderna då det inte används till växande plantor. På så sätt laddas kolet med näring, och behöver inte ta det från jorden som man blandar kolet i, utan kan direkt börja ge samt tillföra jorden de goda kvaliteter som kolets struktur ger. 

Herbal Bokashi som växtgödsel är en mycket allsidig produkt för naturlig trädgård och för odling.  

 

Fler tips på användningsområden och tillämpningar:  

Lämplig för:

Prydnadsväxter (bäddar, krukor/hinkar), nyttoväxter (ute & växthus), fruktträd, (bär)buskar, gräsmattor, som depåer för träd, för att producera bra krukjord, förberedelse av planteringsbäddar, områdeskompostering, för kompostförbättring 

 Grundrekommendation: Arbeta lätt i 350g / m² jord, tillsätt vatten eller Greenfoot Mikroferm för att förbättra effekten

 Viktigt: Bokashi har ett lågt pH-värde. Applicera därför på ett avstånd av 10 - 15cm från plantorna eller vänta ca 14 dagar innan plantering/sådd.

Jordförbättring:
200 g/m² - 500 g/m², beroende på jordens beskaffenhet, fördela jämnt och i marken
inkorporera och häll sedan i vatten. Samtidig användning av Greenfoot Mikroferm förstärker effekten.

Förbättring av kompost och krukjord:
Tillsätt 3-5 % Herbal Bokashi, arbeta in ordentligt, låt vila i 14 dagar vid minst 10°C. Sedan kan man plantera!

 

Fördelarna i korthet:

  • Främjar markens bördighet och humusuppbyggnad 
  • optimerar markens tillstånd
  • skyddar växter och jord genom hög antioxidantkapacitet
  • förbättrar närings- och vattenretentionsförmågan
  • bygger humus i jorden

 

Lagring/hållbarhet:

Hållbarhet 1 år oöppnad. Förvara på en sval och torr plats.

 

Ytterligare information:

Testad av ABCERT AG och lämplig för ekologisk odling.

Organisk NPK i Herbal Bokashi: 1,57 / 1,65 / 1,26

Sammansättning: Vetekli, vatten, biokol, stenpulver, cera-pulver, rörsockermelass, levande mikroorganismer (mjölksyrabakterier, jästsvampar, fotosyntesbakterier). 

Hållbarhet: Oöppnad i minst 1 år från tillverkning. Använd inom 3-5 månader efter öppning. 

Förvaringsförhållanden
• Mörk och ren i rumstemperatur, frostfri och skyddad från väder och vind


Transportförhållanden
• Frost fri, ej över 30 grader. 

Kemiska parametrar: 

Totalt kväve 1,57%

Tillgänglig kvävehalt: 0,15% N

Totalt fosfat: 1,65% P205

Totalt kaliumoxid: 1,26% K20

Magnesiumoxid: 0,5 % MgO

Torrsubstans: 56,9%

Tillgänglighet av näringsämnen:
Av det totala kvävet är 9,52 % (0,16 % ammoniumkväve) omedelbart tillgängligt för växter. 90,5 %
kväve finns i en organisk bindning och omvandlas endast genom mikrobiell omvandling
tillgängliga för växter. Fosfat och kalium kan räknas till 100 % i växtföljden.