Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Kisel Bionit 2 kg

  • 349 kr

Vårt Kisel Bionit för hästar är ett 100% naturligt tillskott av högsta kvalitet (hög renhet). Kisel Bionit består av en lersten med hög absorptionskapacite

I lager.
Dela
Artikelnummer: 3
Leverantör: Probihorse

Vårt Kisel Bionit för hästar är ett 100% naturligt tillskott av högsta kvalitet (hög renhet). 

Kisel Bionit består av en lersten med hög absorptionskapacitet. Den är ph-balanserande. Vid försurning av mage/tarm behövs ibland hjälp med ett pH-värde som gör att tarmfloran kan fortsätta att arbeta ostört (förhindrar invärtes försurning). Kisel Bionit binder upp ett stort antal skadliga ämnen (ammoniak, svavel och mykotoxiner) och kan på det sättet bidra till att avlasta levern.


En daglig tillsats av Kisel Bionit optimerar näringsämnenas absorbtion och förbättrar spillningens konsistens.

  • Ger naturliga fibrer och har positiv effekt på matsmältningssystemet
  • Binder skadliga substanser som mykotoxiner och tungmetaller
  • Reducerar diarré orsakad av tex hösilage eller obalans i mikrofloran i betesmarker
  • Skyddar tarmfloran och stabiliserar hälsan 
  • Genom minskad mängd lös avföring förbättras luften i stall/ladugård
  • Stärker djurets immunsystem
  • Skapar ett balanserat pH-värde i tarmen

Många upplever att Kisel Bionit underlättar vid pälsfällning, sättning av hårrem och stöttar upp vid sommareksem.


Vad är mykotoxiner?


Mykotoxiner är skadliga substanser som producerar av olika mögelsporer (vanligast är aspergillus, pencillium (penselmögel) och fusarium). De uppkommer ibland i hö och i vissa miljöer och under vissa omständigheter och temperaturer växer de snabbt på grödor och kontanimerar dem med mykotoxiner. En del av dem kan övervintra på rester från förra årets skörd och på sätt infektera nästa års skörd. Kontanimering kan även uppkomma under förvaring.


Kisel Bionit hjälper


Kisel Bionit skyddar djuren mot mykotoxiner på ett naturligt sätt. Det har en positiv effekt på matsmältningssystemet. Det består till 100% av naturlig montmorillonitlera med hög renhet, sk food grade.

Kisel Bionit absorberar mykotoxinerna så att de bildar ett stabilt komplex, sk “lock and key” effekt, och kommer på så sätt ut ur djurets kropp. På så sätt skyddas djurets matsmältningssystem från de skadliga effekterna av mykotoxinerna och underlättar för levern.


Vi rekommenderar att man ger Kisel Bionit vid behov i ca tre månader för att sedan göra uppehåll på tre månader. Man kan sedan börja om igen om man upplever att behovet finns. Kombinera gärna Kisel Bionit med Vital Probihorse och/eller Flytande Probihorse. Vid stabiliserat pH-värde i mage/tarm kan de goda mikroorganismerna trivas och etablera sig.Grön lera som illite, bentonit, montmorillonit har använts som en del av naturmedicin i många tusen år. Idag används lera som en del av läkande både för djur och människor.


Det finns många olika sorter av montmorillonitlera, det är viktigt att inte förväxla den som används i industrin med den som säljs till konsumtion av djur och människor. Observera också att bionitens främsta uppgift, förutom att skapa ett mer basiskt ph-värde i tarmen (så att goda mikroorganismer trivs, och candida mm inte trivs) är att dra till sig tungmetaller och toxiner. Kisel Bionit är negativt joniskt laddat, tungmetaller och toxiner är positivt joniskt laddade och dras till Kisel Bionit. Det lämnar sedan kroppen med avföringen. Liten mängd räcker för att få bra effekt.


Som absorbant avsöndras inte lerans beståndsdelar i kroppen.


Dosering då veterinär ej annat föreskriver:

5 - 10 ml/100 kg häst  blandas väl tillsammans med övriga fodertillskott.

Innehåll: 100 % naturlig bentonit av typen montmorrillonite (varav 57% är ren kiseldioxid).

Greenfoots Kisel Bionit innehåller inga andra substanser och ingen karens. Den är av högsta food grade kvalitet, A+.


Vid behov av större volymer, kontakta [email protected] för offert om halvpall eller helpall.


Analys: 

SiO2 (Kiseldioxid): 57%

AL203 (Aluminium): 21,2% (obs bärare som ett av jordens grundämne, avsöndras inte i kroppen)

Fe203 (Järn): 3,1%

TiO2 (Titan): 0,2%

CaO (Kalcium): 4,5%

MgO (Magnesium): 2,1%

K2O (Kalium): 1,4%

Na2O (Natrium): 0,2%


PH-värde: 7,5 - 9 (80 g / 1 H2O)