Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Köpvillkor

Greenfoot/Probihorse

Koreboda 51
277 45 Sankt Olof

Orgnummer: 8004234160


Köpvillkor

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och följer svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms.
För att se fraktpriset gå till kassan.
Produkten levereras med svensk manual om produktens art kräver detta. Om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produktnivå.

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Beställning
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.
Mer information om detta finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Probihorse lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Probihorse sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Vi använder DHL Service Point till paket under 20 kg och DHL Hemleverans för paket över 20 kg. DHL Service Point använder sig av sms-avisering, ange därför mobilnummer vid beställning. Om man inte önskar ange mobilnummer, skriv i meddalanderutan att mailavisering önskas.

Fraktpriser
För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Leverans sker med Posten eller DHL.

Leverans och avbeställning


OBS! Hämta ut försändelsen inom 10 dagar för att undvika extra debitering!

OBS! Du måste själv hämta ut paketet och visa din ID-handling. Du kan anlita ombud men då måste även din ID-handling visas tillsammans med ombudets. Namn på beställningen måste vara detsamma som namnet på ditt ID / körkort som du visar vid uthämtningen! Skulle det avvika lämnas inte paketet ut. Vi kan inte ändra mottagarens namn eller adress i efterhand på grund av DHL:s höga kostnader och långa hanteringstid. 


Beställningar mottagna på måndag till torsdag behandlas inom 1-2 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Se leveranstid vid valt fraktsätt i kassan.
I de fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställningen, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Probihorse köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning av beställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss per e-post.

Godssökning
Vill du söka efter ditt paket, sänd e-post till oss ([email protected]) så svarar vi med ditt kollinummer.

Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Greenfoot (Probihorse) egendom tills dess full betalning erlagts.

Reklamationer
Om paketet är skadat vid leverans ska du göra en reklamation direkt hos ditt utlämningsställe. Om varan är defekt eller om vi har packat fel vara, betalar vi returkostnaden och skickar ny fraktfritt.
För att vi ska godkänna reklamationen:
 Reklamation måste alltid göras, skicka inte bara tillbaka produkten. Reklamationen ska göras senast två veckor efter paketet är uthämtat. Kontakta oss via e-post [email protected]. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.
Om fel produkt har skickats från oss, skickar vi ut rätt produkt, och i paketet ligger en färdig retursedel för den felaktiga produkten. Retursedeln klistras på paketet med den felaktiga produkten och lämnas in på närmsta Service Point. Glöm inte att ange i reklamationen vilken produkt du fått istället.
Om det saknas en produkt skickas den saknade varan ut till dig efter kontroll.
Vi skickar ut en ny produkt om den du har fått är trasig eller defekt. Hela produkten ska återsändas till oss.
Om varan du fått har utgånget datum var vänlig ange när produkten har gått ut. Vi gör vår bedömning därefter.
Om orsaken är en annan, måste det anges vad orsaken är.
När vi mottagit och godkänt din reklamation, kommer vi att så snabbt som möjligt skicka den reklamerade varan till dig. Med i paketet kommer det ligga en faktura på den felaktiga produkten du fått. Denna faktura kommer att makuleras så fort reklamationen returnerats till oss, alternativt om du väljer att behålla den felaktiga produkten, ska fakturan vara betald inom 14 dagar.

Ångerrätt/byte
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Kontakta oss via [email protected] och meddela om det gäller ångerrätt eller byte.
Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta, t ex kan du undersöka varorna men inte öppna kapsyler eller bryta förseglingen/plomberingen på cd-skivor och datorprogram. Varan får dock ej vara använd förutom detta.
Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, gäller inte ångerrätt eller bytesrätt.
Vid byte skickar vi ut den nya varan tillsammans med retursedel och en faktura. Denna faktura kommer att makuleras så fort bytet returnerats till oss.  
Kunden svarar för frakten vid ångerrätt och byten. Returnera som paket eller brev, inte mot postförskott.
För både ångerrätt och byte gäller att du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den.
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.

Återbetalning av ordersumma
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Probihorse återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Kunden står för frakten.

Garanti
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Vi följer konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

AVGIFT FÖR EJ UTHÄMTADE PAKET
Paket som ej hämtas ut returneras av speditören till oss efter 10 dagars liggetid. Vi kommer då att debiteras returfrakt vilken vi sedan kommer att fakturera dig tillsammans med en hanteringskostnad. För att undvika extra onödiga kostnader - hämta ut paketet i tid!

Om du inte kan hämta ut paketet kontakta oss omgående så att vi kan stoppa eventuella fakturor från att förfalla!


PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter lagras hos oss enbart för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund. Vid beställning mot faktura delas uppgifterna med vår samarbetspartner Klarna som underlag för deras kreditbedömning och fakturering. Personuppgifter lämnas i övrigt aldrig ut till tredje part för något syfte. Du kan när som helst ta del av, ändra eller ta bort dina uppgifter genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Ange personnummer enbart när du skall handla med faktura. All information lagras på servrar i Sverige och överförs med kryptering. Här kan du se vår Integritetspolicy.Transportskadat gods
Om en vara från Probihorse skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.


BETALNINGSVILLKOR

Du kan välja att betala via kortbetalning, Internetbank eller Klarna faktura. Du kan handla som privatperson eller som företag via Klarna. För fakturabetalning via Klarna, gäller Klarnas betalningsvillkor.


NYHETSBREV
10-12 gånger per år sänder vi nyhetsbrev gällande våra produkter och tjänster till den e-postadress du angivit. Du kan när som helst avregistrera dig.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Probihorse.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Probihorse befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter
Probihorse.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar. Borttagningen förblir då permanent.

Övrigt

ÖVRIGT
* Alla priser inkluderar moms, f.n. 25%.
* Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning.
* Vi förbehåller oss rätt till prisändring utan föregående avisering.
* För paket som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig för extra kostnader.
* Vi polisanmäler alla falska beställningar, bedrägeriförsök och intrång i immaterialrätt.


Probihorse förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Greenfoot HB (EMbutiken.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Probihorse skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Copyright © 2014