Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse