Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Greenfoot Organisk-biologiskt gödselmedel, 7 Liter

  • 219 kr

Greenfoot Gardens Earth är ett gödselmedel med EM som utvecklats med tanke också på mikroorganismerna i marken.Det bidrar till att göra markerna mer levande och

I lager.
Dela
Artikelnummer: 73
Leverantör: Greenfoot

Greenfoot Gardens Earth är ett gödselmedel med EM som utvecklats med tanke också på mikroorganismerna i marken.

Det bidrar till att göra markerna mer levande och utgör ett mycket bra habitat för goda mikroorganismer att leva och verka i. 

Earth är ett bra gödselmedel för trädgården och växthuset. Den består av ett fint pulver och innehåller levande mikroorganismer som har jordförbättrande egenskaper. 

Med ett NPK-förhållande på 5+4+2 innehåller den de viktiga näringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Denna gödsel fungerar omedelbart och har även en långtidseffekt. Tack vare dess organiska komponenter gödslas jorden inte bara omedelbart, utan tillförs även näringsämnen under en längre tid.

Trädgårdsgödselmedlet hjälper till att återuppliva kraftigt stressade och utarmade jordar. Den innehåller effektiva mikroorganismer (EM) som hjälper till att vitalisera jorden. Organiska beståndsdelar som mjölmasklämningar och algextrakt ger näring i den form som växternas rötter enkelt tar upp. Dessutom vulkaniskt stenmjöl och lermineraler jordens förmåga att absorbera och lagra vatten och näringsämnen. De spelar också en viktig roll för att bygga värdefull humus i jorden.


Innehåller: mjölmasklämningar, ricinuspulver, lermineral, vulkaniskt stenmjöl, algextrakt, spårämnen och bakteriekultur. Det innehåller 62% organiskt NPK 5-4-2. 


Funktionalitet:

Alla näringsämnen som ingår är optimalt tillgängliga för växterna eftersom de är organiskt bundna. Detta skyddar dem från att sköljas ut. Gödselmedlet bidrar också till att de mineraler som finns i jorden kontinuerligt kan frigöras och absorberas av växterna utan att sköljas ut.

 

Möjliga användningsområden och tillämpningar:

För alla prydnads- och nyttoväxter, t.ex.  Grönsaker, örter, perenner, träd, frukt och bär, vinrankor, åkergrödor och gräsmattor 

Grunddosering:
Arbeta lätt i  jord och vatten, gärna i kombination med Greenfoots Mikroferm. 

Cirka 40 liter per hundra kvadratmeter eller 1 liter per 2,5 kvadratmeter. Premium Gödsel är ett biologiskt organiskt gödselmedel i 7 kg förpackning till c:a 30 kvadratmeter trädgård.

Appliceringsmängder beror på växterna och anges i en separat tabell på förpackningen. 

Appliceringen sker under växtsäsongen. Applicera på grönområden i fuktigt väder, undvik direkt solljus om möjligt. Under torra perioder, vattna området under de följande dagarna tills trädgårdsgödseln är synligt svullen. Arbeta in i andra ytor. Används året runt för nyplantering eller för toppdressing.


 

Fördelarna i korthet:

  • organiskt långtidsgödselmedel med levande mikroorganismer
  • granulerad organisk-mineralisk NPK-gödsel (5+4+2)
  • innehåller levande effektiva mikroorganismer (EM) för hälsosam markaktivitet
  • omedelbar och långvarig befruktningseffekt
  • Förbättrar upptaget av markvatten och näringsämnen genom vulkaniskt stenmjöl och lermineraler
  • näringsämnen optimalt tillgängliga för växter, organiskt bundna och skyddade från urlakning

  

Lagring/hållbarhet: 

Förvara på en sval, torr plats, borta från direkt solljus, utom räckhåll för barn och husdjur. Om det förvaras på rätt sätt kan detta gödselmedel hålla i flera år utan att försämras i kvalitet. 

 

Ytterligare information: 

Var rädda om vattnet: Låt aldrig någon form av gödsel komma ut i avloppsvatten eller vattendrag.


Innehåller: mjölmasklämningar, ricinuspulver, lermineral, vulkaniskt stenmjöl, algextrakt, spårämnen och bakteriekultur. Det innehåller 62% organiskt NPK 5-4-2.