Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Natur Probihorse 5 Liter

  • 449 kr

Natur Probihorse för gödselfermentering och förbättring av den mikrobiella balansen i mark och på betet.Vårt Natur Probihorse är en betesmarksförbättringsproduk

I lager.
Dela
Artikelnummer: 35

Natur Probihorse för gödselfermentering och förbättring av den mikrobiella balansen i mark och på betet.


Vårt Natur Probihorse är en betesmarksförbättringsprodukt samt aktivator för gödselkompostering. Det går även att använda på vallar och odlingsmark för höskörd. En mikrobiell balans på betet förbättrar den biologiska mångfalden.  

Man kan göra på två sätt: Antingen sprayar man direkt på betesmark för mikrobiell hälsa. Då tillförs inga näringsämnen förutom goda mikroorganismer som kommer växten till hjälp. Man kan lägga till Urmineralgranulat eller snäckskalskalk för ph-värdet och för mineralinnehållet.

Eller så kan man fermentera sitt gödsel med hjälp av Natur Probihorse. När gödslet sedan sprids, får markerna både goda mikroorganismer och näringsämnen från gödslet.


Genom att använda Natur Probihorse som det är (utan gödsel) vid gräsmarkhantering förbättras strukturen av sandig jord, lerjord och torvjord. Det förbättrar i sin tur vattnet och luftförvaltningen i alla typer av marker.

Som ett resultat kan markerna fortsätta att producera bra samtidigt som nivåerna av kväve minskas kraftigt jämfört med konstgödsel.

Natur Probihorse minskar förekomsten av patogena och skadliga mikroorganismer och svampar, och främjar istället de mikroorganismer som skapar en naturlig balans i miljön.


Undersökningar har visat att växter som regelbundet behandlas med Natur Probihorse får ett mer utvecklat rotsystem, humuslagret ökar och växten blir mindre stressad. Är växterna fria från stress bildas inte lika hög grad av fruktan och växtens naturliga förlopp bibehålls.

Natur Probihorse är säkert att använda, godkänt för ekologisk odling. Djuren kan beta direkt efter behandling, även under tiden.


Vårt Natur Probihorse är en betesmarksförbättringsprodukt samt aktivator för gödselkompostering. Det går även att använda på vallar och odlingsmark för höskörd. En mikrobiell balans på betet förbättrar den biologiska mångfalden.  


Dosering för betesmark/hövall: 
Blanda ut Natur Probihorse med vatten i förhållandet 1:100 och spraya ca 3 gånger under växtsäsongen. Vänta tills temperaturen är över 10 grader.

Åtgång: 20 liter Natur Probihorse / ha / upplöst i vatten.
Vatten: för enklare hantering, rekommenderar vi att man sprejar efter regn. Marken är då fuktig och man behöver inte spä ut i så stor mängd vatten.

Efter regn/vid fuktigt gräs: Lös upp 20 L Natur Probihorse i 250 - 300 L vatten.
Molnigt väder alternativt morgon/kväll ger de bästa förutsättningarna.


Vidd torra förhållanden/mitt i högsommaren: 20 L Natur Probihorse / ha upplöst i 500-1000 liter vatten.

Klicka här om du har mer mark och behov av större mängd. 

GÖDSELHANTERING MED NATUR PROBIHORSE:


Optimal lagring och förädling av gödslet genom fermentering med Natur Probihorse:


Skillnaderna är markanta; den konventionella gödselstacken släpper ut avsevärda mängder av klimatgaser medan den fermenterade komposten behåller energin ( klimatgaser ). Den mikrobiella tekniken skapar ett gödsel med en helt annan kvaliet:

– Energin bevaras i komposten och stimulerar de probiotiska mikroberna när komposten återförs till jordbruksmarken ( = en mer fertil jord ).
– En stor del av kvävet finns kvar i gödslet och NPK balansen blir därför avsevärt bättre. ( kvävetförgasas med den traditionella tekniken till bl.a lustgas, en mycket aggressiv klimatgas).
– Klimatgaserna binds och kan återföras till jordbruksmarken.

Natur Probihorse är även en utmärkt aktivator då man vill fermentera gödsel. Vid spridning av det fermenterade gödslet på betesmark/hövall får marken både mikrobiell näring samt näring från gödslet.

Receptet kan skalas upp och ner efter mängd:
1 m3 gödsel
1 liter Natur Probihorse som blandas med +/- 10 liter vatten beroende på fuktighetsgrad i gödslet.
Valfria tillsatser: Lermineral, Urmineralgranulat eller Snäckskalskalk ca 10 kg/m3 för att säkerställa bra mineralbalans och rätt pH-värde i slutprodukten.

Arbeta med gödselhögen i lager på lager, som en lasagne. Fördela Natur Probihorse och eventuella tillsatser jämnt. Vattna på högen om den är mkt torr och se till att den är lufttät. Man kan tex täcka med presenning eller plast. Låt fermentera i minst 8 till 10 veckor.

Det går utmärkt att fylla på gödselhögen efterhand så länge den är lufttät förutom vid öppning. Vattna nya lager med Natur Probihorse med jämna mellanrum och täck för igen.

Tips för lyckad gödselfermentering: 

Processen är anaerob vilket innebär lågt syre, därför är det viktigt att täcka för ordentligt.
Träspån är mindre lämpligt. Halm, halmpellets, torv fungerar bäst.
Bakterierna kan inte arbeta så bra när materialet är för torrt. Är det alldeles för vått sker istället förruttnelse som i en vanlig gödselhög. Mängden vatten som man spär ut Natur Probihorse med är därför beroende av hur torrt/blött materialet är.

Applicera på betesmark/hövall på våren och på hösten. Det är 100% säkert för hästar. Däremot kan det vara bra att låta marken vila ett tag efter för att ge gräset lite tid för återhämtning och tillväxt.

I fermenteringsprocessen fermenteras även ägg från eventuella parasiter.


Hur fungerar Natur Probihorse?

Natur Probihorse är en flytande blandning av aktiva mikroorganismer (bakterier, svampar och jäst) som främjar organisk omvandling. Du kan ympa (genom vattning) Natur Probihorse på marken, växter eller på organiska rester som gödsel. På grund av dominansprincipen konkurrerar mikroorganismerna med patogener (skadliga bakterier och svampar). De organiska föreningarna i växtdelarna (löv, gamla kvistar, gräsklipp, höstfrukt) omvandlas till lättabsorberade näringsämnen i en mognadsprocess som förbättrar jordens struktur och tillgängliga näringsämnen för det som växer.

De flesta jordar analyseras efter deras kemiska och fysiska egenskaper. Liten uppmärksamhet har ägnats åt de mikrobiella egenskaperna. Genom att ha koll på den mikrobiella balansen i jorden kan man främja växtens/betets tillväxt och hälsa. Genom regelbundet tillförsel av goda mikroorganismer ökar jordens mikrobiella mångfald.

Natur Probihorse innehåller i sig inga näringsämnen som tex NPK eller liknande, utan är ett rent mikrobiellt tillskott för jord, växter. Genom att spraya marker några gånger per säsong skapar man friska motståndskraftiga växter och en bra mikrobiell balans för allt som växer och betande djur. Det främjar även bin, maskar och andra nyttodjur.