Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget.

Natur Probihorse 5 - 20 Liter

  • 390 kr

Natur Probihorse för gödselfermentering och förbättring av den mikrobiella balansen i mark och på betet.Vårt Natur Probihorse är en betesmarksförbättringsproduk


I lager.
Dela
Artikelnummer: 35

Natur Probihorse för gödselfermentering och förbättring av den mikrobiella balansen i mark och på betet.


Vårt Natur Probihorse är en betesmarksförbättringsprodukt samt aktivator för gödselkompostering. Det går även att använda på vallar och odlingsmark för höskörd. En mikrobiell balans på betet förbättrar den biologiska mångfalden.  

Man kan göra på två sätt: Antingen sprayar man direkt på betesmark för mikrobiell hälsa. Då tillförs inga näringsämnen förutom goda mikroorganismer som kommer växten till hjälp. Man kan lägga till Urmineralgranulat eller snäckskalskalk för ph-värdet och för mineralinnehållet.

Eller så kan man fermentera sitt gödsel med hjälp av Natur Probihorse. När gödslet sedan sprids, får markerna både goda mikroorganismer och näringsämnen från gödslet.


Genom att använda Natur Probihorse som det är (utan gödsel) vid gräsmarkhantering förbättras strukturen av sandig jord, lerjord och torvjord. Det förbättrar i sin tur vattnet och luftförvaltningen i alla typer av marker.

Som ett resultat kan markerna fortsätta att producera bra samtidigt som nivåerna av kväve minskas kraftigt jämfört med konstgödsel.

Natur Probihorse minskar förekomsten av patogena och skadliga mikroorganismer och svampar, och främjar istället de mikroorganismer som skapar en naturlig balans i miljön.


Undersökningar har visat att växter som regelbundet behandlas med Natur Probihorse får ett mer utvecklat rotsystem, humuslagret ökar och växten blir mindre stressad. Är växterna fria från stress bildas inte lika hög grad av fruktan och växtens naturliga förlopp bibehålls.

Natur Probihorse är säkert att använda, godkänt för ekologisk odling. Djuren kan beta direkt efter behandling, även under tiden.