Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget med Probihorse

Urmineralgranulat för betesmark

 • 295 kr
 • 250 kr

Vi har noga valt ut Urmineraler för betesmarksförbättring och hövallar av högsta kvalitet. Ett enkelt sätt att återföra viktiga mineraler och spårämnen till url


I lager.
Dela
Artikelnummer: 36

Vi har noga valt ut Urmineraler för betesmarksförbättring och hövallar av högsta kvalitet. Ett enkelt sätt att återföra viktiga mineraler och spårämnen till urlakade betesmarker och vallar, och på så vis höja betets kvalitet och höets näringsinnehåll.

Hur fungerar Urmineral?


Granulatet förser jordar och gräs med mineraler och spårämnen som berikar och är nyttiga för mikrolivet och växterna. Det används som ett långsiktigt gödsel för att förhindra utarmning av jorden och aktivera mikrolivet.

Jord som är fattig på mineraler och spårämnen har låg organisk massa och mull och kan därefter enkelt bli hårdpackad. Hårdpackad jord innebär att maskar och mikrolivet inte trivs, vilket i sin tur leder till att pH-värdet sjunker och järnhalten stiger. Järnet blockerar andra mineraler i marken och jorden blir mer eller mindre obrukbar.

Urmineral är finmalt och omvandlas därefter till granulat för enklare spridning och långtidsverkan.
Mineralstenarna, som detta granulat tillverkas av, har inga förorenande element på grund av sin gamla karaktär och djupa ursprung.
Det är ett mycket bra och säkert sätt att komplettera markreserverna på. Byggstenarna är bra för gräset och indirekt berikar det också våra hästers ration.

Behandlar man betesmarkerna rätt och tillför bra mineraler och spårämnen, ser till att det är rätt ph-värde och en levande jord rent mikrobiellt, får hästarna i sig mer heltäckande mineraler genom betet. Det spar man mycket pengar på i längden. Dessutom blir mineralupptaget i rätt form för hästen, eftersom gräset som de äter har tagit upp mineralerna och när hästen äter så är mineralerna i rätt organisk form. Detsamma gäller även för behandling av mark för höproduktion. 

Urmineraler är lätt att applicera. Du applicerar det enkelt med hand eller gödselspridaren på betesmarken.
På grund av sin 100% naturliga karaktär kan hästarna gå på betesmarken direkt efter spridning.


Innehåll Urmineralgranulat (i %):


Kalcium (Cao): 9,4

Kalium (K2=): 5,1

Magnesium (MgO): 0,5

Fosfor (P205): 0,2

Järnoxid (Fe2O3): 4,1

Mangan (MnO): 0,2

Natrium (Na2O): 8,0

Zink (Zn): 150*

Koppar (Cu) 11,5*

Molybden (Mo): 6,0*

Kobolt (Co) 12*

Borium: 0,14*


* in mg / per 1000 gr.Dosering: ca 200-300 kg/hektar. 

Fördelar: 

 

 • Bättre kvalitet på betesmarker
 • Ger hö med gott om mineraler och spårämnen i organisk form - färre tillskott behövs
 • Bygger upp markreserverna
 • Skapar balans i markerna så att rätt växter trivs
 • 100% naturligt och säkert för hästen att gå på betet direkt efter spridning

Urmineralgranulat går att beställa på följande vis:

25 kg säck
Halvpall 20 x 25 kg (= 500 kg uppdelat i säckar)
Helpall 1000 kg (billigaste alternativet vid minst ett hektar)

Kan även beställas i Big Bag om 800 kg, kontakta: [email protected]
Kombinationspall med hälften Snäckskal och hälften Urmineral 20 + 20 x 25 kg. (här kan du läsa mer om snäckskalskalk)

 
För större volymer, kontakta oss på: [email protected] för offert. 


Mer information:


Urmineralgranulat har högt innehåll av zeoliter som är vulkaniska mineraler med stor biotillgänglihet (samma sort som i växterna, alltså kan växterna ta upp det i takten som de behöver).


Urmineralgranulaterna kan också "förvara" näringsämnen som görs tillgängligt i jorden när de behövs av växterna. Därför är effekten hållbar, långsiktig, och spolas inte bort på en säsong. Man kan säga att zeoliter är katalysatorer i jorden, som aktiverar naturliga processer, skapar ett gott mikroklimat och gör jorden hälsosam. Det används även i vattenreningssystem som ett naturligt alternativ.


Genom att berika jorden med Urmineralgranulat förses jorden med mineraler. Bönderna använder det som ett långsiktigt gödningsmedel för att inte jorden ska utarmas på mineraler och spårämnen. Jorden behöver som bekant mer än NPK och utarmas lätt på essentiella spårmineraler, vilket leder till att växternas sammansättning och näringsinnehåll på betet förändras. Jord som är fattig på mineraler och spårämnen har en låg humus, dvs levande organisk massa och mull, och blir lätt hårdpackad. Det leder i sin tur till att maskar och mikroorganismer inte trivs där. Ph-värdet blir ofta surt, järnvärdet blir högre och högt järn blockerar upptaget av zink, koppar, kisel, magnesium och andra mineraler. Blir helt enkelt onda cirklar av det hela.

Zink spelar en viktig roll i bildandet av proteiner och enzymer i växten. Urmineral innehåller även Titan, som bidrar till fertilitet, kobolt som stödjer immunsystem, bor som är viktig för plantors tillväxt.


Verkan av Urmineralgranulat Probihorse:

 • Aktiverar tillgängliga och balanserade nivåer av fosfor i jorden genom balansen med kisel.  
 • Balanserar upp förlust av kalcium och stabiliserar ph-värdet. 
 • Ökad mängd av tillgängligt natrium reglerar vattenbalansen i växter och aktiverar enzymerna. Det bidrar till att mängden kalium som växterna behöver minskas och växternas tillväxt förbättras. 
 • En hälsosam nivå av kalium bidrar till att betande djur får en hälsosam diet. Kalim behövs för att djuren ska må bra. Många flytande gödsel med intensivtillförsel av höga mängder kalium skapar tyvärr problem för både djur och natur. Urmineralgranulat ger en hälsosam nivå av det livsviktiga näringsämnet, i god balans med andra mineraler. 
 • Utsöndras gradvis, förser näringsämnen och spårmineraler jämnt över en lång tidsperiod - resultatet är en mild effekt och långtidsverkande förbättring av tillgängliga näringsämnen i jorden. 
 • Erosion reduceras till ett minimum. 
 • Förbättrar förhållanden för mikroorganismer som lever i jorden, speciellt för kvävebinande bakterier. 
 • Användning av Urmineral Probihorse är det bästa sättet att skapa hälsosam och hållbar jord över en lång tidsperiod.