Optimera foderomvandlingen & förbättra näringsupptaget.

Vad finns egentligen i min hästs tarm?

När fodret tuggas och åker ner i tarmen bildas saliv detta stimulerar bla bla hästens bla bla och dess mikroflora tar hand om näringen.


Vad kan jag vänta mig att se för resultat?

Alla hästar reagerar positivt på en förbättrad tarmflora.
Nästan alltid.